พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กลุ่ม: ตรวจ วิเคราะห์สภาพอากาศประจำวัน แท็ค: อากาศชั้นบนและดัชนีเสถียรภาพอากาศ

กรองผลลัพธ์