พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แท็ค: อากาศชั้นบนและดัชนีเสถียรภาพอากาศ เสถียรภาพอากาศ

กรองผลลัพธ์