พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แท็ค: อากาศชั้นบน อากาศชั้นบนและดัชนีเสถียรภาพอากาศ

กรองผลลัพธ์