ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 23
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 ธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 ธันวาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 20 ธันวาคม 2565